Thursday, November 5, 2009

Pelupusan dan Pengutipan Sisa Pepejal

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan bahawa jumlah sisa pepejal yang dihasilkan di seluruh Negara bagi tahun 2005 adalah 19,100 tan sehari dan adalah dijangka akan meningkat ke 30,000 menjelang 2020. Pada saat ini, pihak berkuasa tempatan menghabiskan 50% hingga 100% daripada pendapatan mereka dalam pengurusan sampah dan pembersihan. Ini adalah salah satu alasan bahawa pihak berkuasa temptan di Negara ini tidak dapat memberikan tahap perkhidmatan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai lebih daripada setengah dan dalam beberapa kes, keseluruhan pendapatan digunakan untuk pembuangan sisa.


Kementerian menyatakan bahawa ia masih menggunakan teknologi lama 'tipping' dan 'terbakar' serta membuang sampah di ‘landfill’. Terdapat jumlah 178 tapak pelupusan sampah di negara ini. Kerajaan bercadang untuk membina 9 buah lagi dan untuk mempertingkatkan 42 ‘landfill’ yang lain. Kerajaan telah membina 5 insinerator, tidak satu pun yang masa ini beroperasi. Ia mencadangkan untuk membina 5 i nsinerator mini lain di Labuan, Langkawi, Pangkor, Tioman dan Cameron Highlands.

Jumlah kos untuk pembuangan sisa adalah RM1.7 bilion setahun, daripada RM1 bilion adalah kini di bawah anggaran bajet Persekutuan dan RM700 juta oleh pihak-pihak berkuasa tempatan. Dianggarkan bahawa usulan privatisasi Persekutuan berkenaan pembuangan sisa akan berjumlah RM3.8 bilion setahun. Hal ini adalah berdasarkan 'tipping' dan 'terbakar' teknologi masa kini. Kos ini tidak termasuk pembangunan, penyelenggaraan dan penutupan bagi setiap ‘landfill’ dan persekitaran serta kerosakan alam sekitar yang timbul daripada ‘landfill’ seperti bahaya atau pencemaran kepada sumber air dan emisi gas rumah hijau.


Kementerian telah menyatakan bahawa ada teknologi alternatif seperti, bahan kemudahan pemulihan (MRF) dan menolak proses ‘refuse-derived fuel’ (RDF). Saya menyeru kepada Kementerian untuk meninjau sistem sekarang yang tidak mesra alam dan mahal serta untuk mempertimbangkan kegunaan teknologi alternatif yang sedia ada. Di Semenyih, Kerajaan Selangor telah mula mengendalikan sebuah kilang RDF dan pada tahun pertama operasi, ia sudah menjimatkan Pihak-pihak Berkuasa Tempatan Kajang sebanyak RM16 juta dan RM20 juta pada tahun kedua.


Tidak ada apa-apa alasan bagi Kerajaan Persekutuan untuk mengambil alih pengurusan pembuangan dan pembersihan sisa pepejal daripada pihak berkuasa tempatan dan Kerajaan-kerajaan Negeri dengan membayar sebanyak RM3.8 bilion dan menggunakan teknologi yang sudah ketinggalan zaman berbandingkan teknologi yang lebih murah dan lebih cekap yang sedia ada serta boleh dikendalikan oleh pihak berkuasa tempatan dan Negeri sendiri.William Leong Jee Keen

Ahli Parlimen SelayangKhamis, 5 November 2009

No comments:

Post a Comment