Monday, March 25, 2013

3年前已着手备战 梁自坚有信心保住士拉央


(士拉央23日讯)来届大选,公正党士拉央区国会议员梁自坚将在原区守土,期望当地选民再给他5年时间,推动更多有利士拉央区的发展。
随着公正党实权领袖拿督斯里安华早前宣布敦拉萨区国会议员丹斯里卡立会在原区求蝉联之后,他昨晚出席万挠公主湖畔镇举行政治演讲上,再宣布梁自坚会在来届大选再战士拉央国会选区。
梁自坚对本身能在原区守土表示信心满满,并指该党有绝对的实力捍卫有关国席。
他在第12届全国大选对垒马华候选人李丽友,最后以3567张多数票中选。
梁自坚也是公正党总财政。他接受《南洋商报》记者电访时,否定马华或是国阵指士拉央国席是雪州最容易夺下的选区,因为该党不但已经对来届大选做足准备,而且对各族选民的支持都非常有信心。
他说,该党自3年前已着手为大选备战,准备功夫可说前所未有的足够,再者配合雪州政府5年来的政绩,已足以让选民把手中一票投给民联。
印裔选票回流
梁自坚坦言,3‧08大选之前,他与团队欲下乡至马来甘榜,往往不受到欢迎,然而经过5年时间,马来选民们态度改变了,甚至主动邀请他进行拜访。
“目前我们能掌握华裔选民的选票,印裔选票也有回流的现象,至于巫裔选民,相信雪州的政绩已经将他们‘融化’。”
他指出,过去不管是马华或是国阵都说,最容易重夺的选区是士拉央,但是若他们真的这么想,问题可大了。
自称表现不逊林祥才
询及盛传代表马华上阵该国席的是财政部副部长拿督林祥才,梁自坚说,不管对手是谁他都会尊敬,惟他自问若以候选人表现来作比较,前者虽然是副部长,但他本身并不逊色。
马华没实际帮到选民
他也说,若选民是看党作为考量,相信选民都知道这些年来,马华都没有实际地帮助到选民。
针对士拉央的建设,他指出,该区在雪州政府的良好施政下,成功交出骄人的成绩,其中州政府在过去5年成功批出10万张地契,而大部分在士拉央区。
“另外,扰人已久的武吉柏达非法木屋区也获得重组,而地区上的民生问题,包括基建及垃圾问题等都解决得七七八八。”
有鉴于此,他希望能在来届大选继续得到选民的支持,以期有更充裕时间发展士拉央。
http://www.nanyang.com/node/519805?tid=510

1 comment:

 1. VEN. ASHIN INDAKA: CROOK”DIRTY SEX” OF MYANMAR BUDDHIST MONKS
  http://www.youtube.com/watch?v=Sbfptk60--E&feature=youtu.be
  Kepada rakyat Malaysia yang hormati,
  Suka-lah kita memberitahu bahawa Sami Negera Myamnar kebanyakannya ajaran sesat, banyak permikirannya yang tak betul, main perempuan, tipu wang orang ramai dan lain-lain.

  Seorang Myanmar Sami Buddha (VEN. ASHIN INDAKA) bertinggal SAMNAK SAMBODHI BUDDHIST TEMPLE, NO: 19 JALAN 38 TAMAN DESA JAYA, KEPONG, KUALA LUMPUR, 52100 MALAYSIA (YIP KUM FOOK”MCA GOMBAK” PRESIDENT) yang sama jahat.

  Harap orang ramai, khasnya rakyat Malaysia mesti jauhkan sami Myanmar ini. kami harap juga Kerajaan Malaysia lebih mengambil perhatian Sami Buddha yang di upah dari luar Negeri, supaya rakyat Malaysia dan Nagera dapat di selamatkan. Sekian, Terima Kasih

  Respect to people of Malaysia,
  Likely, we are told that the Myanmar monks mostly false teaching, many impress notions which are not right, play girl, cheating of the public money and others.

  Myanmar Buddhist Monk (VEN. ASHIN INDAKA) stayed at SAMNAK SAMBODHI BUDDHIST TEMPLE, NO: 19 JALAN 38 TAMAN DESA JAYA, KEPONG, KUALA LUMPUR, 52100 MALAYSIA (YIP KUM FOOK”MCA GOMBAK” PRESIDENT) as same bad.

  Hope all people; especially Malaysians must far away Myanmar's monks. We hope more Malaysia’s Government also noted that the wages of Buddhist monks from the other countries, so that the Malaysian and country can be saved. Thank you

  尊敬的马来西亚人民,
  我们想告知,缅甸僧侣多半是假的教学,观念是不正确的,玩女人,谎言,欺骗金钱………

  缅甸佛教的僧侣 (VEN. ASHIN INDAKA) 住在 SAMNAK SAMBODHI BUDDHIST TEMPLE, NO: 19 JALAN 38 TAMAN DESA JAYA, KEPONG, KUALA LUMPUR, 52100 MALAYSIA (YIP KUM FOOK ” MCA GOMBAK” PRESIDENT) 同样糟糕。

  希望所有的马来西亚人, 都应该注意远离缅甸的僧侣。我们更希望马来西亚政府注意,外来的僧侣. 谢谢

  EVRERYONE CLICK HERE TO SEE MORE INFORMATION: http://www.youtube.com/watch?v=Sbfptk60--E&feature=youtu.be
  “VEN. ASHIN INDAKA (MYANMAR): CROOK OF MYANMAR BUDDHIST MONKS (MUST WATCH)”

  ReplyDelete